Truyền hình FPT – Play HD

Truyền hình FPT – Play HD Truyền hình FPT – Play HD Tổng đài đăng ký Truyền hình FPT – Play HD Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299   FPT Play HD là dịch vụ tích hợp...

view the listing

Mega SAVE – 5 Mbs

Mega SAVE – 5 Mbs – sử dụng cho 1 – 2 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Mega YOU – 8 Mbs

Mega YOU – 8 Mbs – sử dụng cho 2 – 3 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Mega ME – 10 Mbs

Mega ME – 10 Mbs – sử dụng cho 4 – 5 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Fiber ME – 10Mbs

Fiber ME – 10Mbs – sử dụng cho 4 – 5 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Fiber HOME – 15 Mbs

Fiber HOME – 15 Mbs – sử dụng cho 6 – 8 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Fiber FAMILY – 20 Mbs

Fiber FAMILY – 20 Mbs – sử dụng cho 8 – 10 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT CÁP QUANG FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký CÁP QUANG FPT...

view the listing

Mega Me – Tốc độ 10Mbs

Mega Me – Tốc độ 10Mbs – sử dụng cho 4 -> 5 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT INTERNET FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT  : 0866.802.809 – 0906.849.299   Tổng đài đăng ký internet...

view the listing

Mega You – 8Mbs

Mega You – 8Mbs – sử dụng cho 2 -> 3 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT INTERNET FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline FPT : 0866.802.809 – 0906.849.299 Tổng đài đăng ký Internet FPT – Mega You...

view the listing

Mega Save – 5Mbs

Mega Save – 5Mbs – sử dụng cho 1 -> 2 máy tính *TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT INTERNET FPT* TT KINH DOANH SÀI GÒN 3 Hotline : 0866.802.809 – 0906.849.299   Mega Save – 5Mbs – sử dụng cho 1 ->...

view the listing